dne 6. února 2009
zemřel ve věku 67 let
duchovní otec těchto stránek,
jelikož jediný faktický objevitel Cara Ostena
i mnohých dalších obzvláštníků

Prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc.

FIAT LUX AETERNAM!!!!
Závodnička 5 - Ö Tarapan
Zhudebněný Lukeš ke stažení ve formátu MP3


RECENZE knihy
NEOFATICKÉ POLYGLOTIE PSYCHOTIKŮ:
Viktor Šlajchrt a R.:.S


Český Tolkien?
Živoucí Jára(da) Cimrman?
Jediný skutečný epigon Haška?

Desítky podobných otazníků vyvolává nepochopitelná postava muže, jenž se za života dočkal jediného kratičkého doteku slávy, když kolem roku 1960 na okamžik zazářil v evropských bulvárních listech jako tajemný Vladimír X, který vymyslel šestnáct umělých jazyků.
Car Osten - MUDr. Jan Lukeš však mimo to napsal mnoho svazků beletrie, poesie i učebnic, několik desítek oper a symfonií, řadu matematických prací, uspořádal slovník lékařských autorů obsahující přes 30 000 hesel a byl autorem dnes již nezjistitelného množství vynálezů.
Tento údajný paranoidní schizofrenik ztrávil poslední dvě desetiletí svého života v naprosté bídě a osamělosti; zemřel v domově důchodců pro duševně choré v Terezíně a byl pochován ve společném hrobě v Ústí nad Labem, aby jeho jména - stejně jako desítek podobných zapomenutých géniů - vícekrát živá duše nevzpomněla.
Chválou zázraku, že se tomu tak nestalo, by se měla krom jiného stát i tato stránka.
Toto je jediná oficiální strana Přípravného výboru Nadace MUDr. Jana Lukeše, založeného nakladatelstvím Lege artis, které hodlá v následujících letech postupně vydat vše podstatné, co se v torzu pozůstalosti dochovalo.

Prvním rozsáhlým projektem bude edice kompletního osmidílného románu PĚŠKY NAPŘÍČ MARMOKOJEM - epické ságy líčící putování skupiny četníků, vyslaných potlačit bolševické povstání do provincie Marmokoj. Děj se odehrává na planetoidu Thetis, z něhož pocházela Lukešova manželka Dahorjáné Sedénó (podle jiné verze sám Lukeš). Román obsahuje četné dialogy v išovštině a dalších thetidských jazycích a bude doplněn řadou historických dodatků včetně stručné išovské mluvnice. Připojeno bude rovněž rozsáhlé torzo původní verze tohoto románu, který Lukeš poprvé napsal již ve 13 letech, dále podrobná biografická poznámka obsahující nově zjištěné, dříve nepublikované údaje, podstatně rozšiřující níže uvedený životopis z pera dr. Boreckého, a konečně kompletní bibliografie, jejíž pracovní podobu můžete najít na naší stránce již nyní (viz níže).

Další edice budou následovat podle aktuálních časových a finančních možností; s postupem prací bude pozvolna doplňována i tato stránka.

Staňte i vy se členy Přípravného výboru Nadace MUDr. Jana Lukeše!

Zatím nabízíme:

Heslo CAR OSTEN pro slovník autorů SF

Vladimír Borecký - NEPOCHOPENÝ PAXISTA

ÚPLNÁ BIBLIOGRAFIE

Návrh stanov Přípravného výboru Nadace MUDr. Jana Lukeše

Jan Hýsek - Předmluva k výboru Dekadentův lós

Vladimír Borecký - Nad mapou astronu Thetis

Car Osten - Pro vlast (kompletní libreto)

Seznam hudebních děl MUDr. Jana Lukeše

Písma planetoidu Thetis

NENECHTE SI UJÍT!

Jan Lukeš - Můj život v hudbě
Nejproslulejší post-ostenovský spisek (šířený v osmdesátých letech samizdatově a později v ukázkách opakovaně publikovaný časopisecky) vyšel konečně kompletní! Doplněno plným zněním libret oper Pro vlast a Úderka, jakož i rozsáhlým poznámkovým aparátem dr. Boreckého, povyšujícím werichovský princip "co čtenář, to blbec" na mnohem důkladnější a vpravdě lukešovský "co čtenář, to mimozemšťan"; kromě vysvětlivek k pojmům, která by nikoho jiného vysvětlovat nenapadlo, je ostenovská manýra dovršena i občasnými mystifikacemi a záměrně chybnými výklady, takže pocit podivné nejistoty, konstatně vyvolávané Lukešovým dílem i osobností, je nyní skutečně absolutní. Nechybí ani podrobná muzikografie a rejstříky.
Vydalo nakladatelství Petrov, 424 stran.

Car Osten - Dekadentův lós
(výbor ze sbírky Za zastřenými okny)
Vydalo nakladatelství Petrov, 304 str.

Jaroslav Stuchlík - Neofatické polyglotie psychotiků
V edici Vladimíra Boreckého vydalo nakladatelství Triton zásadní lukešovkou publikaci, obsahující kromě titulního Stuchlíkova spisu (A1 v bibliografii) pojednávajícího převážně o casuistice Jana Lukeše, také přes 200 stran neobyčejně čtivé korespondence Lukeše se Stuchlíkem (prakticky vše, co se dochovalo ve Stuchlíkově pozůstalosti, tedy převážně dopisy psané Lukešem), která není obsažena v konvolutu PNP. Stran 504.
RECENZE: Viktor Šlajchrt a R.:.S


PROSÍME VŠECHNY,
KDO MOHOU ČÍMKOLI DOPLNIT
ŽIVOTOPISNÉ INFORMACE
O MUDr. JANU LUKEŠOVI
A ZVLÁŠTĚ PAK MAJITELE
JAKÝCHKOLI PÍSEMNOSTÍ
S LUKEŠEM SPOJENÝCH,
ABY SE NÁM OZVALI
NA NÁŠ E-MAIL,
NEBO NA TELEFON 224 250 071,
ČI NAPSALI NA ADRESU
Lege artis
Chodská 29
120 00 Praha 2

Úvodní strana VYŽILÉHO DEKADENTA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU