Logo

Dva MATy aneb recenze jako roláž


(Softwarové noviny 4/1993)Komentář: Poněkud nešťastná dvojitá recenze, která v tištěné podobě doplatila na neblahou vlastnost konverzních filtrů Ventury 4.1, které pokládaly znak pro konec odstavce zároveň také za pokyn ke zrušení formátovaní, takže z částí textu označených kurzívou zůstaly v tištěné podobě kurzívové pouze první odstavce, čímž se už tak dost nepřehledný text stal naprosto nesrozumitelný. Zde je vše poprvé v náležitém stavu.Pojem roláž si vymyslel vynikající český básník a výtvarník Jiří Kolář pro metodu konfrontační koláže spočívající v rozstříhání dvou obrázků na proužky a následném střídavém proložení těchto proužků vedle sebe v původním pořadí. Něco podobného provedeme na následujících řádcích s textem. Původní recenzi na MAT 1.2 se totiž z technických důvodů nepodařilo zařadit včas do čísla – nový DOS, nová Windows, prostě pořád něco nového a důležitějšího, takže nakonec už nemělo smysl příspěvek v původní podobě zveřejňovat, protože bylo jasné, že by vyšel až v době, kdy bude na trhu nová verze. Protože však soudíme, že bezprostřední srovnání tehdejších dojmů s dnešními by nemuselo být pro čtenáře nezajímavé, použili jsme poněkud netradičního postupu.

Následující řádky obsahují kompletní znění původní recenze verze 1.2 bez jakýchkoli úprav, proložené novou recenzí verze 2.0. Nový text je pro přehlednost odlišen kurzívou.MAT? ZATÍM NANEJVÝŠ ŠACH!

Ohrozí nový brněnský editor dosavadní monopol T602? Reklama na jarním PC SALÓNU podobným ambicím firmy Cybex přinejmenším nasvědčovala. Textový editor MAT 1.2 zde byl skromně prezentován jako „nový favorit na softwarovém trhu“. Proč ne – za nějaký ten pátek. Taková verze 4.0 by už mohla opravdu stát za vidění, pokud se jí Cybex ve zdraví dožije, což mu upřímně přeji. Jinak však zatím zůstane asi jen u těch ambicí.

MAT PO VELKÉ ROŠÁDĚ

Změny provedené v nové verzi editoru MAT jsou podstatně rozsáhlejší, než se dalo čekat. Základní problém všech domácích editorů – tedy použitý „neproporcionální“ formát se sice nezměnil, ale jinak program během roku značně vyrostl, a to jak co do rozměrů, tak co do možností a množství funkcí. Horká konkurence pro Text602, která byla v minulé verzi jen načrtnuta, se v MATu 2.0 stala neodvratitelnou realitou, která by mohla Software602 připravovat o klidný spánek, kdyby v této firmě už mezitím dávno nebyli zaujati svým doposud marným soubojem s Windows.
KABÁT

Už i čeští výrobci si postupně začínají uvědomovat, že obal prodává. V souladu s tímto poznáním je MAT zabalen do elegantní lakované krabičky, obsahující rafinovaně zprohýbaný ochranný kartón. Probojujeme-li se dovnitř, nalezneme tam tři 360 kB diskety, z nichž dvě obsahují vlastní program, třetí instalaci laserové tiskárny. Separovaná osmistránková brožurka podrobně informuje o vlastní instalaci programu, parametrů a tiskárny. Příjemnou vymožeností je i souhrnná reference na tuhé plastikové kartě.

Pro vlastní manuál rovněž platí výše uvedená charakteristika – je velmi pohledný, vytištěný na slušném papíře. Je dokonce i neobvykle didaktický; výuková část příručky je napsaná tak názorně, že ji pochopí i naprostý blbec (naopak spíše scházejí informace pro pokročilejší uživatele). Nesměli bychom však žít v Česku, aby alespoň něco nebylo špatně. A tak na 67 a 68 straně nalezneme vakát mezi dvěma kapitolami a na něm žertovné oznámení (cituji doslova): „Nikdo není dokonalý, ani autoři této publikace. Tato stránka nám, tak nějak, zbyla. Můžete ji odstřihnout a nebo si na ni namalovat nějaký obrázek.“

Jistě – nikdo není dokonalý a po čtyřiceti letech socialismu už vůbec ne. Jinde by něco podobného totiž patrně vůbec nepřicházelo do úvahy. Chápal bych ještě, kdyby šlo o chybu tiskárny. V daném případě je však závada jasně na straně redakce manuálu, přičemž rozhodně nebylo žádným problémem předlohu vytisknout znovu a správně. Podobná úsporná provizoria by ještě bylo možné tolerovat u interního věstníku nějakého zájmového spolku, rozhodně však nikoli u výrobku za šestnáct stovek, nota bene aspirujícího na „nového favorita“. Úhrnem – běžná česká fušeřina. O to tristnější, že ostatní práce je odvedená velmi slušně.KABÁT

Oproti minulé verzi se na vnější podobě obalu a dokumentace nic podstatného nezměnilo, kromě drobných úsporných opatření. Tak například referenční karta už není plastiková, ale papírová, obálka manuálu není lakovaná apod. Instalační diskety jsou jen dvě, ale zato High density a napěchované softwarem po okraj. S potěšením lze kvitovat, že nejsou opatřeny výřezem umožňujícím jejich přepsání či zavirování; zdá se, že profesionální způsoby distribuce ze začínají ujímat i u nás. V dokumentaci už tentokrát žádné vakáty a žertovné vzkazy nejsou. Příručka je slušně vytištěná (nikoli pomocí MATu, ale nejspíš Venturou), nepříliš přehledná, se zcela nedostačujícim rejstříkem (než dvě stránečky s pár náhodně vybranými hesly, to už by snad bylo lepší rovnou nic). Nespornou předností papírové i datové dokumentace je smysl pro humor – s ohledem na stále vzácnější výskyt této vlastnosti v počítačové branži si neodpustím citovat alespoň ukázkový soubor MAILMRG.MAT: „Vážení přátelé, Firma FER-NET si Vám dovoluje nabídnout operační systém Calva-DOS, který je určen k provozu na osobních počítačích IBM PC. Tento systém je kompatibilní s populárním systémem Mess-DOS firmy Errorsoft a dovoluje použít síťový software kompatibilní s NoWell MadWare 11.3. Kromě toho je zajištěna souborová kompatibilita s OS/2 (OPERATING SLOW DIVIDED BY TWO). Věříme, že naše nabídka Vás zaujme. Pokud si Calva-DOS objednáte do... , poskytneme vám 3.14% slevu !
Dr. Nemehlo, President, Vice-President, Director, General Manager, Expert, Computer Division Manager, Technology Manager, Marketing Manager, Sales Manager, Leading Programmer, Head of consultants, Secretary.“
KOŠILE

Vlastní instalace trvá zhruba deset minut. Celý proces je interaktivní, přehledný a pohodlný (kromě instalace ovladače laserových tiskáren, kde však šlo u testovaného exempláře o beta verzi). Výsledkem je 900 kB softwaru, z čehož ovšem laserové fonty tvoří téměř polovinu a dalších 230 kB zaberou ovladače devíti a čtyřiadvaceti jehličkových tiskáren. Vlastní program s pomocnými soubory, definicemi klávesnic, formuláři a informačními texty tedy zabírá pouhých 272 kB. Pro práci na počítačích bez pevného disku s 360kB drivy přímo ideální.KOŠILE

Instalaci programu lze ve skrovných českých poměrech bez nadsázky označit za komfortní. V první přehledné tabuli nabídne jednotlivé komponenty k instalaci, ve druhé pak výběr monitoru. Odpadá tedy únavné odmazávání ovladačů tiskáren a jiných neužitečností. Komplikace však začnou, pokusíte-li se instalovat MAT na přístroji s monitorem Hercules. Na něm totiž není vidět aktuální poloha v menu, takže se musíte orientovat čistě intuitivně. Volba objektů k instalaci se dá ještě zvládnout podle „odfajfkování“ vybraných položek. Horší je to s monitorem, po jehož určení neodvolatelně propuká vlastní proces instalace, přičemž program instalovaný pro nesprávnou kartu samozřejmě nelze spustit. Trochu jsem se zapotil, než mne napadlo, zda pánové z Cybexu už náhodou také nepřešli na imperialisticky rafinovanou autodekci hardwaru – a skutečně – místo bloudění kurzorovými šipkami stačilo jen stisknout Enter.

Jiný rébus připravil výrobce majitelům SuperVGA monitorů, zejména pak takovým, kteří jako já čtou nepozorně instalační pokyny. Ti budou marně hledat v menu slibovanou funkci přepínání VGA, dokud si důkladně neprostudují dokumentaci nebo dokud náhodou neobjeví v adresáři kromě souboru MAT.EXE také MATS.EXE, což je zcela identický program, který má pouze doplněnu možnost přepínání monitoru. Dalším krokem pak je vymazat původní MAT a z názvu MATS odstranit S; otázkou však zůstává, proč to instalační program neudělá rovnou. Jediným vysvětlením by snad mohla být až přílišná úslužnost MATu při přepínání režimu VGA karty, které proběhne tak bleskurychle, že se ani neobtěžuje nabídnout uložení právě rozdělané práce (tato zkušenost mne stála dva odstavce textu).

MAT od předešlé verze značně zbudulínkovatěl – samotný EXE soubor je dvojnásobně dlouhý a kompletní instalace pro laserovou tiskárnu zabere přes tři megabajty (skoro 400 kb má jen přiložená knihovna obrázků).
MAT už od prvního pohledu příjemně osvěží tím, že vypadá úplně jinak než ostatní české editory, které jsou si vesměs podobné jako vejce vejci. Ne snad, že by šlo o software převratně originální konstrukce – základní koncepce je silně poplatná systému GEM. Z toho také vyplývají největší přednosti editoru – velmi uspokojivá práce s okny a myší.

MAT je, pokud vím, první český editor, jehož autoři pochopili, k čemu slouží myš. Ta zde má konečně vlastní kurzor a není tedy třeba vyhýbat se jí s nábožnou opatrností, abychom se náhodou nepřesunuli do úplně jiné části dokumentu. Plně „myšizované“ je rovněž ovládání oken, formátování typu písma, atd. Kdo nemá rád hlodavce, pro toho MAT rozhodně není; ne snad, že by ne šel spustit bez myši, ale ztratí tak veškerý půvab.

Oken dokáže MAT otevřít celkem osm. Ovládají se běžným způsobem – ikonami a rolovacími lištami – a lze je pomocí myši libovolně zvětšovat, zmenšovat a přesunovat. Devátým oknem je ASCII tabulka, z níž lze (pochopitelně je-li zapnuto její zobrazování) přemístit žádaný znak do aktivního dokumentu prostým kliknutím myši. Tabulku je možné pouze přemísťovat, nikoli měnit její tvar či rozměry. V této souvislosti ještě jedna priorita: MAT je, pokud vím, prvním českým textovým editorem, který obsahuje dolní uvozovky. Tisknou se pochopitelně pouze v grafickém režimu. Na rozdíl od T602 také zvládá tučnou kurzívu.Práce s okny se oproti předešlé verzi nijak nezměnila; přibyla pouze další dvě okna – jedno s kompletní ASCII (původní „malá“ tabulka, obsahující pouze znaky 128-255 je implicitně vypnutá, je však možno ji rovněž zobrazit) a druhé se znaky rozšířené sady. Tato vymoženost je obzvláště milá a mezi domácími editory zcela ojedinělá (pomineme-li ChiWriterovské funkce Esa). Kromě matematických znaků v tabulce najdeme i různé ručičky, disketky, šipky, hodiny, hvězdičky a jiné užitečné nesmysly; nechybí dokonce ani znak pro holčičku a chlapečka, ba ani grafické vyobrazení týchž v podobě, jakou obvykle nalézáme na dveřích od jistých místností. Co více – rozšířenou znakovou sadu lze libovolně editovat pomocí přiloženého programu MFD. V tomto směru je MAT výjimečný nikoli jen v českém měřítku – editory fontů obvykle bývají dodávány samostatně a s jejich použitím se počítá spíše u profesionálů než u běžných uživatelů.

Fonteditor MFD je velmi přehledný, s jednoduchým ovládáním, které i laik snadno zvládne. O užitečnosti podobných zařízení netřeba diskutovat – z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že kdybyste měli sebevíc sad typu Symbol nebo Dingbat, stejně vždycky nakonec potřebujete vytisknout zrovna ten znak, který v nich chybí.

Jediným problémem rozšířené sady je velmi špatná čitelnost znaků v pomocném okně, a to nejen na monitoru Hercules, ale i VGA (o SuperVGA nemluvě). Zejména trochu macatější znaky umístěné vedle sebe značně splývají, takže je nutné občas sáhnout po dokumentaci. Znaky pochopitelně nelze převést do jakéhokoli jiného formátu – při konverzi se prostě nahradí znaky z ASCII tabulky. Pokud jde o práci s okny, přišel jsem až při psaní této recenzní sekané přece jen na jeden nedostatek: MAT neumí otevřít druhé okno se stejným souborem. Jistě – lze to obejít uložením souboru pod jiným názvem – ale proč?
Velkým překvapením je zařazení některých vyšších funkcí, především možnosti generovat obsah a rejstřík, na což se Text602 zmohl teprve ve třetí verzi. Totéž platí i o českém třídění. Definice rejstříkových vstupů prostým označením příslušného slova je sice pohodlná, avšak pro češtinu ne právě nejšťastnější, neboť vstup je obvykle třeba definovat v prvním pádě jednotného čísla. Vyskytuje-li se v textu číslo množné vytvořené jinak než pouhým přidáním přípony (např. ruce, lidé ) a potřebujeme-li do rejstříku singulár ruka nebo člověk, stojíme před těžko řešitelným problémem. K plné funkčnosti by tudíž bylo třeba doplnit formát skrytého textu. Vytvořený rejstřík navíc může být pouze jednoúrovňový.

Výhodou proti T602 je naopak funkce automatického číslování kapitol. Nechybí Mail merge, obligátní kalkulačka ani vkládání data a času. Sympatické jsou široké možnosti nastavení programu, přehledně soustředěné na řídícím panelu. Z méně běžných položek jmenujme alespoň separovaný výběr tvaru kurzoru pro vkládání a pro přepis, volbu blikání kurzoru (včetně varianty „žádné“ – jaká to úleva proti T602!), interval zhasínání obrazovky (s obvyklými nortonovskými hvězdičkami obohacenými občasnou explozí po srážce s kometou) nebo nastavení osmi libovolných filtrů extenzí pro práci s dokumenty. Podobně přehledné ovládací panely jsou k dispozici i pro definici stránky a editaci maker.Nedostatky v označování rejstříkových vstupů zůstaly v nové verzi nezměněny. Překvapivě však byla doplněna funkce tvorby matematických výrazů, jíž doposud z u nás známějších editorů pro DOS disponoval pouze WordPerfect 5.1 (ChiWriter tento problém řeší trochu jinak). Pravda – možnosti WordPerfectu s ohledem na jeho zásobu patnácti set znaků jsou poněkud rozsáhlejší, přesto však jde o snahu přinejmenším sympatickou. Užitnou hodnotu řešení obsaženého v MATu těžko posoudit, není-li člověk přímo vystaven denní potřebě psaní rovnic, což rozhodně není můj případ; pro občasné použití mi však tako funkce připadá celkem užitečná, i když poněkud složitá k osvojení.

Triumfem MATu 2.0 je ovšem funkce vkládání obrázků, která mu přinesla další prioritu – jako první český editor dokáže pracovat s obrázky i mimo Preview. Vložený obrázek je v okně normálně viditelný (pokud nemáte vypnuté zobrazování grafiky v Parametrech editace, což je implicitní nastavení) a dokonce i na atéčku se kreslí velmi rychle a nijak neomezuje v práci. Načíst lze grafiku ve formátu img a pcx; při načtení barevné grafiky se program pokusí ji převést do černobílé, avšak výrobce sám tento postup nedoporučuje a podle letmého vyzkoušení vcelku ví proč. Obrázek se vkládá na pozici kursoru a nelze umístit dva vedle sebe, což je ale společná vlastnost všech ostatních domácích editorů. Lze nastavit automatické obtékání obrázku textem nebo psát do obrázku, samozřejmě bez záruky na naprostou přesnost umístění písma při tisku. K Ventuře má práce s obrázky jistě daleko, ale na druhé straně MAT zase vyjde podstatně levněji.
Celkové ovládání je částečně wordstarovského typu (fanoušci nemusí být znepokojeni), částečně vlastní s důrazem na myš. Osobně oceňuji, že při odchodu z programu není nabídnuto Chceš skončit – NE, což je jinak jeden ze zdrojů neustálého prohlubování mé idiosynkrazie vůči T602 pokaždé, jsem-li okolnostmi přinucen s ním pracovat. Mimořádně zdařilá je funkce rozdělování slov, odbytá v manuálu konstatováním, že „algoritmus je navržen tak, aby byl velice rychlý a dělil raději méně často a dobře“. Skutečně – po hodině experimentů s přeformátováváním stránek, během níž se MAT v rozdělování ani jednou nespletl, mi došla trpělivost, takže nezbývá než konstatovat, že lépe vyřešené české dělení jsem doposud neměl tu čest spatřit. Pokud to celé nebyla jen náhoda, měl by si Cybex zmiňovaný algoritmus střežit jako oko v hlavě.

Drobní podnikatelé zajisté ocení kromě značné slevy také zařazení několika hotových formulářů (faktura, dodací list, upomínka apod.). Ve vzorových souborech jsou definována pole pro Mail merge. Poslední méně obvyklou funkcí je export dokumentů do Ventury, což odpovídá již zmiňované poplatnosti prostředí GEM, v němž klasická Ventura 3.0 pracuje (snad jako poslední z aplikací pro GEM obecněji užívaných na PC). K dispozici je ovšem i dnes již nepostradatelný export a import z T602.Dalším přínosem nové verze MATu je revidovaný systém roletových menu, která jsou nyní poněkud logičtěji uspořádaná. Veškerá nastavení parametrů včetně těch dříve porůznu roztroušených ve zcela neočekávaných lokalizacích byla sjednocena do čtyř panelů v roletě MAT, která však poněkud nešťastně zůstala zařazena jako první namísto daleko používanější rolety pro práci se soubory. Zařazením nových funkcí byl naopak ještě více znepřehledněn systém maličkých ikon v záhlaví obrazovky.

Do Mail Merge přibyla možnost zpracovávat přímo databázové soubory. Výrazně vylepšeno je nyní také formátování hlaviček a patek. Snadno přehlédnutelnou, leč rozhodně zdaleka nikoli nepodstatnou inovací je dříve obzvlášť postrádaná samozřejmost – možnost vložit pevný konec strany. Dále přibyl formát vysokého písma a sympaticky se rozšířily možnosti tvorby rámečků. A konečně novinka všeobecně očekávaná – speller. Inicializuje se při každém spuštění programu a najde-li extended memory automaticky se do ní nahraje, což má zrychlit proces spellingu. Legrační, leč z praktického hlediska asi jen sotva kdy použitelná je funkce Průběžné kontroly překlepů. Napíšete-li slovo, které počítač nezná, upozorní vás buď pípnutím, nebo návěštím PŘEKLEP!, případně obojím. Možná se mýlím, ale řekl bych, že jen málokdo svému počítači dovolí, aby ho takto buzeroval. Vlastní kontrola překlepů hotového dokumentu žádná překvapení nepřináší – jde o obstojný standard, kterému chybí především nabídka možných tvarů. Typografii speller samozřejmě nehlídá.

Pokud jde o tisk, jsou i na laserové tiskárně výsledky velmi uspokojivé, samozřejmě v relaci k k tomu, že jde o editor nižší třídy. Vzhledem k možnostem poskytovaným rozšířenou znakovou sadou a editorem fontů má použití laserové tiskárny u MATu jako u jediného ze všech českých textových procesorů pro DOS nějaký smysl. Je pouze třeba vyhnout se použití velké tučné kurzívy, která je odporně zubatá, protože se tiskne jako grafika; ostatní fonty však vypadají celkem obstojně. K dispozici je navíc i šest tzv. uživatelských stylů (kombinace obrysových, stínovaných a rastrových efektů) definovaných v závislosti na možnostech použitého hardwaru. Download probíhá plně automatizovaně; Preview je zhruba na úrovni většiny ostatních domácích produktů. Seznam podporovaných tiskáren je impozantní, nechybějí ani přístroje buble-jet, které lze s ohledem na cenu, nehlučnost a dostatečnou kvalitu tisku pokládat za optimální tiskárny k MATu.
KALHOTY

Ježto i slunce má své skvrny, má je pochopitelně i MAT 1.2, a to v počtu věru hojném. Zásadním handicapem, který jej momentálně činí neschopným konkurovat zavedenému T602, je absence slovníku. Těžko pochopit, že si Cybex vůbec troufl přijít na trh s výrobkem, kterému tato dnes již zcela běžná funkce schází.

Další nevýhodou proti T602 je ještě horší čitelnost textu na monitoru. Protože tuto recenzi zpracovávám na MATu, mohu potvrdit, že po několika hodinách práce mne vždy nesnesitelně začínají bolet oči, přičemž tyto problémy normálně nemívám. Daň grafickému režimu je v případě MATu až příliš vysoká. Osobně soudím, že graficky orientované editory jsou a v dohledné době nadále budou pro základní tvorbu textu zbytečným komfortem; sebelepší programy tohoto druhu nejsou schopny nahradit ergonomicky dosud stále nejpřijatelnější textový režim.

MAT je editorem střední třídy, úspěšně suplujícím psací stroj. Ani v budoucnu od něj patrně nelze očekávat, že se stane prostředkem k profesionálnímu zpracování textu do typograficky přijatelné podoby. Nicméně i jako takový vykazuje některé nedostatky, jako je kupříkladu nemožnost definovat tvrdý konec strany, absence funkce Undo či automatického přerovnávání odstavců apod. Nepříjemný je rovněž zvyk programu trousit do adresáře neuložené dokumenty jako prázdné soubory. Mé majetnické ješitnosti se silně dotklo následující tvrzení z informačního souboru: „V řídícím panelu (vyvolání z menu „MAT“) naleznete nový přepínač, označený „Pomalá myš“ (ALT-O). Je určen pro případ, kdy je program MAT provozován na velmi pomalém počítači (XT 4 MHz) a pro ovládání se používá myš. Pokud při pohybu šipkou myši po obrazovce zjistíte, že šipka se v horní části obrazovky již nestíhá celá vykreslit v synchronizační době s grafickou kartou, zapněte tuto volbu.“ Nepokládám své atéčko za žádný zázrak techniky, ale rozhodně bych je neoznačil za „velmi pomalý počítač“. Přesto však na něm MAT fungoval výše uvedeným způsobem a teprve po zapnutí funkce „Pomalá myš“ začal pracovat korektně.KALHOTY

Ježto i slunce má své skvrny, má je pochopitelně i MAT 2.0, a to v počtu věru hojném. Už prvním spuštěním s textem původní recenze (mezitím zkonvertované do formátu MS Wordu a z něho převedené do ASCII bez tvrdých ukončení řádek) MAT dokázal zmrazit systém ještě před dokončením inicializace slovníku. Po trapné mezihře s tlačítkem Reset a disciplinovaném vyvolání programu samotného, následném načtení dokumentu a odklepnutí avíza „Pozor – soubor zřejmě není text“ se už nic zlého nedělo – prostě smůla!

Čitelnost textu se od minula nezměnila ani přes zřejmou snahu výrobce projevenou přidáním druhého obrazovkového fontu s patkami, který je na čtení ještě horší, než ten původní (vyvolává se parametrem F). Při řádkování jeden a půl to bez formátování písma na monitoru VGA ještě jakžtakž ujde, ale kursíva je takřka nesnesitelná a po zhuštění řádek se slévají i litery obyčejného písma.

Ani zlozvyky MATu se příliš nezměnily, dokonce včetně „pomalé myši“ (alepoň že 486 DX mu připadá dostatečně rychlý, abych funkci pomalé myši nemusel zapínat). Naproti tomu většina funkcí, které mi zvlášť akutně chyběly v minulé verzi, byla skutečně doplněna (speller, tvrdý konec strany). Postrádám pouze kvalitní UNDO; funkce obnovení obsahu řádku (Ctrl-W) je zcela nedostačující.

Důkladnou revizi by zasloužil Help, který dokonce ani mezi českými programy rozhodně nepatří k nejkomfortnějším; chybí možnost odskoku do DOSu a rovněž manažer souborů, který se v poslední době stává standardním vybavením domácích editorů. Konečně poslední postrádanou výbavou je konverzní program – spoléhat se na to, že si každý někde ukradne Pre602, je sice vcelku předvídavé, ale neprofesonální. Konverze do Ventury (mimochodem fungující i u verze pro Windows) je sama o sobě zcela nedostačující, tím spíše, že většina českých prostředí pro Venturu obsahuje rovnou i filtr pro Text602, což je alternativní formát MATu (dokumenty načtené jako T602 se automaticky ukládají ve formátu T602).

S ohledem na to, co Cybex během jediného roku předvedl, si už nyní netroufám dělat jakékoli prognózy pokud jde o budoucnost MATu. Bude-li další vývoj probíhat v tomto tempu, je se bezpochyby na co těšit.
MAT?

Značně diskutabilní je už samotný název MAT, působící dojmem, že jde o nějaký matematický software. Šachistické vysvětlení firemní značky je samozřejmě jen mou hypotézou, nicméně jiný způsob, jak k ní autoři došli, mne nenapadl (nejde-li o zarputilé příznivce A. C. Clarkovy 2001: Vesmírné odysey). Celkový dojem zůstává značně rozpačitý. Programu nelze upřít četné dobré vlastnosti, více toho však zůstalo nedotaženo. Porovnáme-li ho s T602, je přesto výsledek trochu překvapující:

Výhody MATu:
Dobrá práce s myší
Možnost otevřít více oken
Výrazně pohodlnější ovládání
Automatické číslování kapitol
Export do Ventury
Malý rozměr programu
Nižší cena se slevou pro podnikatele

Výhody T602:
Integrovaný speller
O něco lepší čitelnost písma
O něco funkčnější tvorba rejstříků
V ceně programu zahrnuta databáze K602
Automatické přerovnávání odstavců
Lepší možnosti konverze
Větší tradice a rozšíření

Je tedy zřejmé, že zase tak úplně bez šancí MAT není. Jakmile do něj Cybex doplní slovník, opraví hlavní nedodělky a obohatí jej o pár dalších funkcí, může se tento editor stát do té míry rovnocenným soupeřem, že se někdejší svazarmovci ještě pěkně zapotí. Uvidíme.MAT!

Neuvěřitelné se stalo skutkem – po několika měsících od uvedení na trh se MAT stal nekorunovaně nejlepším českým editorem. I přes uvedené výhrady je třeba konstatovat, že pomineme-li čitelnost, která u T602 není taky zrovna excelentní, nemá někdejší svazarmovský bestseller už žádnou podstatnou výhodu, kromě doprovodných utilit – konverzního programu a primitivní databáze. Tyto přednosti ovšem MAT hravě vyváží především možností editace fontů a celkově komfortnějším uživatelským prostředím. Budeme-li účtovat po roce, dojdeme k těmto výsledkům:

Výhody MATu:
Dobrá práce s myší
Možnost otevřít více oken
Výrazně pohodlnější ovládání
Automatické číslování kapitol
Export do Ventury
Nižší cena se slevou pro podnikatele
Integrovaná funkce tvorby rovnic
Rozšířená znaková sada
Komfortní funkce tvorby rámečků
Editor fontů
Velmi výrazně lepší práce s grafikou
Možnost zobrazit grafiku v editačním režimu
Nižší cena

Výhody T602:
O něco lepší čitelnost písma
Automatické přerovnávání odstavců
O něco funkčnější tvorba rejstříků
V ceně programu zahrnuta databáze K602
Lepší možnosti konverze
Větší tradice a rozšíření

Pokud bych si měl mezi českými editory vybrat, je nyní volba vcelku jednoduchá. Naštěstí nejsou na světě jen české editory. Tvrdím-li totiž, že MAT je z nich nejlepší, neznamená to ještě, že je opravdu dobrý. Dokud Cybex zásadně nepřebuduje použitý formát, nedoplní možnosti použití proporcionálního písma, sloupcové sazby a tabulek, bude MAT stále jen editorem nižší třídy. Ačkoli agilita brňáků byla zatím velmi impozantní, je sporné, zda se k tak ráznému kroku odhodlají, či zda se vydají cestou menšího odporu a použijí již hotové grafické prostředí Windows. Rukavice hozená WinTextem602 bude nepochybně o to více svůdná, oč byl tento pokus nepodařenější, takže kdo ví. Každopádně už teď je příjemné, že u nás konečně někdo vytvořil textový procesor, o kterém lze bez sebezapření hovořit v dobrém.
Ceny:

MAT 1.2: 1620 Kčs (podnikatelé 980 Kčs)

MAT 2.0: 1820 Kčs


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU