historie KAL

Lege artis na Webu od 1. června 1997 nabídlo v sekci s názvem Elektronické knikupectví produkci sedmi spřátelených „nakladatelství jediného muže“.
Z původně zúčastněných ve stejné personální podobě funguje pouze Lege artis, pomineme-li Půdorys, který ale od roku 2003 přestal na LAW prezentovat své novinky. Jinak dnes vydává už jen Trigon, který se po smrti Vládi Zadrobílka (2010) stal z nakladatelství jediného muže nakladatelstvím jediné ženy - dcery Zuzany. Concordia, kterou po smrti Aleše Pecha (2002) nějaký čas podobně udržovala jeho žena Magda, se po roce 2009 odmlčela; nejspíš už napořád. Mirek Toušek pověsil Inverzi na hřebík jako první ještě před vznikem LAW už v roce 1994 (nečetné tisky s jeho logem v následujících dvou letech byly už čistě merkantilní). Přes původní velké ambice se k vydávání knih už nikdy nevrátil a po různých podnikatelských peripetiích v rozličných oborech nakonec skončil u svých milovaných motorek.
Jako zatím poslední ukončil oficiálně činnost roku 2015 Vašek Kadlec, akutně zhnusen úřednicí kanceláře pro vydávání čárových kódů zdarma (tzv. ISBN). Ve skutečnosti ovšem v Pražské imaginaci nevydal nic už od roku 2005, kdy finalizoval projekt Encyklopedie Jiřího Suchého, takže šlo vlastně jen o konečně přiznaný status quo.
Jediným přírůstkem ve „stáji LAW“ za celou tu dobu byl Koudelka, jehož nabídka v roce 2008 vystřídala dávno mrtvou stránku ISTA Pavla Turnovského, který byl oním sedmým z původních nakladatelů Elektronického knikupectví.

Antikvární oddělení vzniklo koncem roku 2001 původně jako okrajový doplněk e-shopu, jehož název musel být tím pádem změněn na Knihkupectví a antikvariát LAW. Nová sekce postupně bobtnala, až nakonec začala naprosto dominovat. Obchod, který se pořád z čiré setrvačnosti tvářil hlavně jako knihkupectví, tak postupně nabýval absurdní podoby včerejšího mejdanu v tichém a pustém urnovém háji nakladatelů, kde v rohu křepčí ožralý antikvariát jako jediná ještě vitální entita.

K 20. výročí existence LAW jsme tedy zanechali sentimentu a zcela zrušili prapůvodní knihkupeckou sekci. Nabídka antikvariátu a knihkupectví splynula do jediného celku. Naopak jsme k osamostatněnému oddělení nosičů připojili další dvě: grafiku (která původně byla jednou z "vitrinek") a zcela novou sekci dat pro e-publikace a software. Hlavně kvůli budoucím záměrům přibyl bibliofilský blog. Pro to celé jsme začali důsledně používat zkratku KAL.

Další podrobnosti najdete na stránce Velká říjnová rekonstrukce KAL 2017 aneb vraťte mi čertíčka!

Vše bylo podřízeno snaze o co největší přehlednost v obchůdku od podstaty zcela nepřehledném, a navíc koncipovaném způsobem vzdáleným současné "tabletové" generaci jako vesmír.
Úplně nejpracnější ovšem bylo pokusit se na maximum redukovat provozovatelovu vrozenou, a postupem času už i stařeckou žvanivost, která je v příkrém rozporu s naprostou povrchností vnímání na internetu.
Fakt, že tyto řádky dokážete číst až sem, z vás činí mimořádnou bytost, chovajíci se úplně jinak, než 99 % návštěvníků!
Normální je, že konzument webu - pokud tak nezáživný odkaz vůbec rozklikne - přeběhne okem úvodní větu, jukne na poslední a znechuceně to zase zavře.
Na druhé straně těchto 99 % "normálních" i s jejich zbytečnými a prázdnými životy nás absolutně nezajímá, protože oni si u nás určitě nic nekoupí.
Vy třeba ano.

Většina vysvětlujích a průvodních textů KAL byla preventivně napsána zcela znovu. Ty nejzásadnější nyní pro jistotu uvozuje stručná verze (něco jako osnova, kterou si absolventi ještě neinkluzivního školství pamatují ze slohových prací).
Nejpodrobnější rozklady určené trpělivým a hloubavým čtenářům jsou nyní zatopeny až do třetí úrovně odkazů, jako je tento.
Bylo od vás laskavé, že jste ho dočetli.


Jako projev díků všem kolegům za 20 let koexistence na tomto webu zde ponecháváme ze starého Elektronického knikupectví archivní linky na ty jejich stránky, které měly bibliografickou hodnotu, tedy soupisy produkce:
Pražská imaginace // Trigon // Concordia // Inverze // Půdorys

říjen 2017V květnu 2018 pak došlo ještě k podstatné změně zveřejňování Novinek, která je popsána zde.
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW