jak KAL funguje

Všechny naposledy zařazené položky najdete na zvláštní stránce NOVINKY. Od května 2018, kdy byl zrušen server woko.cz, jsou novinky zařazovány pouze na této stránce. Zboží je doplňováno vždy hromadně, ve zcela nepravidelných intervalech.

Pouze v prvních čtyřech sekcích nabídky KNIHY (Lege artis, Koudelka, Klíma, Váchal) plus u všeho, od čeho máme více kusů (standardně tedy třeba u DAT KALU, nových knih apod.) jsou přírůstky publikovány souběžně s Novinkami, někdy dokonce naopak i dříve, než jsou zveřejněny tam.

Na všech stránkách (nově i včetně NOVINEK) se u zboží, které máme skladem v jediném exempláři, po jeho objednáni při nejbližší příležitosti doplňujeme poznámku ZADÁNO (titul je sice i nadále možné zkusit rezervovat pro případ, že by ho původní zájemce neodebral, ale je třeba počítat s nevelkou perspektivou úspěchu). Po uhrazení je položka z nabídky odstraněna zcela. Při další porci nově zařazeného zboží jsou zbytky předchozích novinek rozděleny do příslušných oddílů KAL.

K avizování novinek se můžete přihlásit se na adrese novinky@lege.cz. Současně s každým zařazením nové várky zboží vám o tomto faktu zašleme stručný e-mail. Žádná jiná sdělení nikdy zasílat nebudeme a samozřejmě garantujeme, že váš e-mail nikomu jinému neposkytneme.
K registraci stačí samotná adresa, z níž zprávu odešlete. Své jméno ani jakékoli kontaktní údaje neposílejte. Do předmětu či textu napište jen: "přihlašuji se" / "odhlašuji se".

Na prohledávání obsahu otevřené stránky nejlépe slouží prosté Ctrl+F.
Vyhledávání v záhlaví prohledá všechny stránky webu LAW, nikoli jen KAL.

Obsah oddílů v rámci stránky je uspořádán hierarchicky - kupříkladu klímovské bibliofilie jsou řazeny v Klímovi, nikoli v nižším oddílu Bibliofilie, v němž se už neopakují (výjimkou jsou jen nové knihy Lege artis zařazené nejprve pohromadě úplně na začátku a podruhé níže v příslušných oddílech).

Nejsme bohužel efektivně schopni evidovat občasné prosby našich zákazníků o subskribce chystaných titulů či provozovat klasickou záznamovou (desideratní) agendu, takže tyto služby nenabízíme.

květen 2018
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW