Obrazový knihopis českých erotic

K r y p t a d i a   4   —   varianty příloh


Nabízíme několik variant příloh různé míry luxusnosti za zvýhodněnou cenu při nákupu spolu s Knihopisem (nebo samostatně pro ty, kdo knihu už mají, či chtějí vlastnit jen přílohy). Jde o privátní edice KAL, které nejsou a nikdy nebudou v běžné knižní distribuci a je možno zakoupit je pouze v našem e-shopu. Zdůrazňujeme, že samotná kniha je stále stejná - tedy nečíslovaná, nepodepsaná, prostě zcela tatáž, jakou lze koupit na pultech knihkupectví.


1. Základní přílohou je původní dřevoryt (z dobového štočku), který je zdarma vložen v každém výtisku, který si objednáte přes náš e-shop KAL. Za běžnou cenu knihy 456 Kč tak získáte navíc i volnou grafiku, reprodukovanou v knize jako frontispic.
Samostatně neprodejné.2. Luxusnější variantou je objednat si Knihopis s dalšími třemi původními dřevoryty (tisky č. 30-50 z padesáti vydaných) za celkových 700 Kč.
Samostatně bez knihy nabízíme všechny čtyři dřevoryty za 400 Kč.Všechny čtyři štočky pocházejí z pozůstalosti M. D. Zelenky a původně vyšly v jeho tisku 16 VESELÝCH MILOSTNÝCH EX LIBRIS (č. s. 1). Jejich autorem byl pravděpodobně Vladislav Hřímalý (1895–1936) nebo Vladimír Pařízek (1902–1942). Tiskl Jaromír Štoural. Všechny listy jsou číslovány, parafovány autorem knihy, signovány razítkem a oříznuty na formát, který umožňuje přímé vložení do knihy.

3. Nejexkluzivnější varianta obsahuje kromě všech čtyř dřevorytů a barevného digitálního tisku reprodukujícího původní kresbu z Pickova unikátu DVĚ BÁSNĚ ODSOUZENÉ (č. s. 37) především DVD s více než 500 profesionálními scany, opisem všech položek původního Zatloukalova soupisu a pracovními texty pro kdysi uvažovaný, ale nakonec nerealizovaný druhý svazek Knihopisu. Podrobný obsah DVD najdete na zvláštní stránce..
Původně bylo vydáno deset exemplářů číslovaných římsky (I-X). Jelikož se zcela proti našemu očekávání všechny rozprodaly během tří dnů, rozhodli jsme se nabízet tuto verzi dál číslovanou arabsky od 11 se stejným číslem, jaké mají přiložené dřevoryty, nejvýše však do čísla 30 (tedy maximálně ještě 20 sad s DVD v papírové pošetce a s pěti volnými listy).
S Knihopisem tuto verzi příloh nabízíme za celkových 1200 Kč.
Samostatně bez knihy za 900 Kč.
4. Volitelnou datovou přílohou je soubor PDF s textovou verzí vlastního soupisu tisků a edic (strany 81-313 bez obrázků, předmluvy a rejstříků). Je určena odborníkům, kteří potřebují v Knihopisu častěji něco vyhledávat. (PDF s kompletním Knihopisem včetně obrázků je dostupné pouze jako součást výše zmíněného DVD.)
Lze objednat současně s Knihopisem (včetně jednoho dřevorytu) za celkových 500 Kč, nebo s variantou se čtyřmi dřevoryty za celkových 740 Kč.
Samostatně je k mání za 100 Kč (viz DATA KALU). Soubor zasíláme e-mailem.

     Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW