Kytice národních prasáren


Po Velkém slovníku sprostých slov konečně vycházejí zbylé dva díly Obrátilových Kryptadií v digitálně opraveném reprintu a kvalitní celoplátěné vazbě pod názvem První a Druhá Kytice národních prasáren.

   


Obsah První Kytice

ÚVOD (I-XX)

I. POHLED DO MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI (1–94)

II. DĚTSTVÍ (95–134)
1. Ukolébavky / 2. Říkánky / 3. Rozčítánky při hře / 4. Nadávky a posměšky / 5. Dětské škádleni

III. HÁDANKY, RÉBUSY, HŘÍČKY (135–167)

IV. PÍSNĚ (169–424)
1. české / 2. moravské / 3. slovenské / 4. rusínské / 5. jarmareční a jiné


Obsah Druhé Kytice

V. LIDSKÉ DOKUMENTY (1–50)
1. české / 2. moravské / 3. slovenské

VI. PŘÍSPĚVKY VERŠOVANÉ (51–180)

VII. POHÁDKY (181–188)

VIII. ANEKDOTY (189–292)

IX. NÁPISY (293–316)

X. VOJENSKÉ PÍSNĚ A HŘÍČKY (317–380)

XI. DODATKY (381–448)
Čtenáři se konečně dostává do ruky digitálně rekonstruovaný reprint prvních dvou dílů Kryptadií, slibovaný ve Velkém slovníku sprostých slov poprvé před skoro dvěma desetiletími.
Kromě Obrátilových errat byly v textu opraveny další stovky zjevných tiskových chyb – překlepů, špatné interpunkce a logických nedůsledností, vzniklých v důsledku toho, že po sešitech vydávané dílo autor dopisoval a korigoval postupně v průběhu několika let. Nekvalitní sazba ilegálního tisku si pak vynutila další tisíce oprav poškozených liter, neodstraněných hrotků a nečistot.
Poprvé tedy kniha vychází v takové podobě, v jaké kdysi vyjít měla, kdyby jí okolnosti bývaly příznivěji nakloněny.

Díky dlouhému odstupu vynucenému objektivními okolnostmi jsme si mohli dovolit změnu původně avizovaného nešťastného názvu „Velká encyklopedie české erotiky", který nejenže nebyl dostatečně úderný, ale především vůbec neodpovídal obsahu. Nejde o encyklopedii, ale skutečnou erbenovskou KYTICI nejen lidového a městského folklóru, ale i umělého, často v opisech šířeného písemnictví. Není ani česká, ale vpravdě NÁRODNÍ – v intencích původního čechoslovakismu: česká, moravská a slovenská, včetně Rusínů, ale bez Němců a Maďarů, kteří, ač v ČSR tvořili početné menšiny, prostě patřili ke svým vlastním národům. A konečně nejde zdaleka jen o erotiku, navzdory Obrátilovu původnímu akademicky se tvářícímu podtitulu „Příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu". Jeho dílo kromě suchého popisu rozličných lokálních sexuálních zvyklostí, dobových i historických, zahrnuje též příspěvky čistě pornografické, skatologické a vulgární – od lidových říkanek a písní, přes anekdoty, hádanky, hry a nápisy ze záchodků, až po nadávky a posměšky. V češtině neexistuje trefnější jednoslovný výraz, který by to vše dokázal shrnout, než PRASÁRNY...

Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW