V místě blíže Kytlici
bydleli dva pytlici.
Když jim bylo veselo,
chodívali v jetelo.
Když jim bylo smutno,
bylo jim vše putno.
Petr Lampl (1930-1978)

úvodRomán na pokračování:


Próza


Poesie


Teorie a publicistika

Úvodní strana VYŽILÉHO DEKADENTA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU