Nova et Vetera 1


Srpen 1912, 3 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15 × 10 cm. 350 výtisků.

a) STŘÍŽ A. L.: Nova & Vetera. V Osvětimanech, v den svaté Marty, hostitelky a přítelkyně Páně, 1912. [4] s. - Úvodní slovo vydavatele.
b) RÉMOND Georges: Agónie Menelikova. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 51 s. - Svědectví o politických událostech v Habeši v letech 1909-1910. Na titulním listu kolorovaná viněta [Jezdec] podle etiopské předlohy, pod titulem ornament. Text uveden iniciálou s vyobrazením jednorožce ve výši sedmi řádek. Linoryt s vyobrazením divoké kachny jako malá koncová viněta, patrně též podle etiopské předlohy. Varianta názvu: Agónie císaře Menelika.
c) [MALACHIÁŠ, svatý]: Sv. Malachiáše arcibiskupa proroctví o papežích. Vysvětlivky napsal Alfons Giacono, biografické údaje o autorovi a ediční poznámku jako předmluvu napsal [Arnoldo Wion]. Texty, vysvětlivky i ediční poznámku z latiny přeložil A. L. Stříž. 16 s. - Vyňato z Lignum vitae ornamentum et decus ecclesiae od Arnolda Wiona (Venezia, 1595). Paralelně text originálu a český překlad. Před vlastním titulním listem reprodukován originální titulní list a za ním biografická poznámka, též z Lignum vitae, s českým souběžným překladem (L. V, pars I, liber II, cap. XL, pag. 307). Na titulní straně malá viněta. V záhlaví odlišný titul: Svatého Malachiáše proroctví o papežích.
d) [POSLEDNÍ PAPEŽ - PETR ŘÍMSKÝ] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
e) [MNICH PADUÁNSKÝ]: Proroctví mnicha Paduánského o posledních papežích. Z latiny přeložil A.L. Stříž. 8 s. - Paralelně text originálu a českého překladu.
f) [POSLEDNÍ PAPEŽ A LEVIATAN.] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
g) [GRIGNION DE MONTFORT Louis Maria]: Modlitba sluhy Božího Ludvíka Maria Grignona z Montfortu o Apoštoly posledních dob. Z francouzštiny přeložil JF. 15 s. - Na začátku iniciála ve výši čtyř řádek.
h) [WATRIN Auguste]: O zkáze Paříže, jak zjeveno bylo Augustu Watrinovi. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 10 s. - Úvodní autorova poznámka o okolnostech, za nichž měl svou vizi (s. 3-6). Na titulní straně kolorovaný dřevoryt patrně od Josefa Váchala jako viněta.
i) OLDŘICH Z CLUGNI, svatý: Jak se pňpravují hostie. Z knihy obyčejů v Clugni. Z latiny přeložil L. A. B. [= ?]. 3 s. - Podrobný návod na přípravu hostií.
j) MARTINEAU René: Začátky Leona Bloy. Z francouzštiny přeložil JF. 20 s. - Dokumentováno dopisy abbého Angera adresovanými Léonu Bloy.
k) [PAPEŽ - SYMBOL.] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
l) CAMMAERTSE Em.: Guido Gezelle, kněz, básník vlámský. Vybral, přeložil a upravil JF. 7 s. - Předmluva k francouzskému překladu básní G. Gezelle.
m) FAVELLE Jacques: G. Rouault. Z francouzštiny přeložil JF. 7 s. - Medailon o výtvarníkovi.
n) KAHN Gustave: Georges Rouault. Z francouzštiny přeložil JF. 4 s. - Esej. Připojen soupis Některé malby Rouaultovy.
o) MARTENS Kurt: O potřebě buditi pozornost. Z němčiny přeložil O. A. Tichý. 7 s. - Esej.
p) BLOY Leon: „Beethoven "od Vincenta ďlndyho. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 11 s.
q) LECLERE Tristan: Rimský-Korsakov. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 8 s. - Nekrolog.
r) JF: Z psaní Josefa Floriana. 16 s. - Úryvky z patnácti dopisů.
s) A. S. - J. F. [= A.L.Stříž - JF]: [Anonce.] [16] s.
Obálka: hrubý, světle žlutý karton se zeleným a červeným tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvěma souběžnými zelenými linkami. V horní polovině obálky jednoduchý vnitřní rámeček: uvnitř nahoře červeně název sborníku, pod ním zeleně pořadové číslo a dole vročení. Na vnitřních stranách zelený tisk. Na rubu přední strany tiráž, u spodního okraje začátek Obsahu, jeho ukončení na rubu zadní strany. Na hřbetu nahoře červeně iniciály názvu, dole zeleně vročení.