Jan Hýsek - Stopy ducha

Bibliografie neautorských tiskovin
s ilustracemi JOSEFA VÁCHALA
vydaných česky za jeho života.

Se zvláštním přihlédnutím k edicím Josefa Portmana.

Praktická příručka pro sběratele a antikváře
s ukazatelem aukčních cen a detektorem falzifikátů.
Obsahuje podrobný popis všech dobových knih, časopisů, katalogů a jiných tištěných materiálů s Váchalovými grafikami či ilustracemi, převážně dostupných i osobám s běžnými příjmy (na rozdíl od Váchalem tištěných autorských knih, jejichž dnešní cena se převážně pohybuje v řádu statisíců až miliónů a naprostá většina běžných sběratelů i antikvářů je uvidí nejvýš pod sklem na výstavě).

Hesla uvádějí řadu praktických údajů nikde jinde nepublikovaných - o nedokumentovaných přednostních výtiscích, o reprodukcích vydávaných dosud z neznalosti za původní grafiky i o způsobech, jak se nenechat napálit některými dovedně upravenými novotisky. Doprovozeno cenami, kterých jednotlivé publikace dosáhly na knižních aukcích za posledních minimálně 15 let, nikde jinde dosud nepublikovanými.

Lehce detektivní úvod poodhaluje zdánlivě poněkud nejasné motivace litomyšlského sběratele Portmana, který vyprodukoval pět nejnedostupnějších váchalovských bibliofilií v nákladu 9-20 výtisků. Kompletní Váchalovy obrázky z nich jsou zde citovány v originální velikosti spolu s několika dalšími z jiných prakticky nedostupných publikací.

Práce tvoří ideální pendant ke shodou okolností téměř současně vydané studii Marie Rakušanové Josef Váchal napsal vyryl, vytisk a svázal, která se naopak zaobírá především unikáty, rukopisy a Váchalovými autorskými tisky, tedy tím, co se sběratelům a antikvářům do ruky většinou nikdy nedostane - z velké části prostě proto, že jediné existující exempláře jsou v PNP či jiných knihovnách a galeriích. Náš popis je nejen daleko podrobnější a přizpůsobený praktickým potřebám cílové skupiny, ale zahrnuje také daleko větší záběr publikací, které z úhlu pohledu autorky zůstaly stranou jako nepodstatné.
Pro srovnání - její Soupis knižního díla Josefa Váchala v oddílu C, který zhruba odpovídá našemu zadání, jen je o 6 položek přesahuje (dvě jsou unikáty, dvě Váchalovy vlastní tisky a dvě jen varianty), má celkem 50 položek (čili 44), zatímco Stopy ducha 124, tedy skoro 3x tolik. Popisy Rakušanové jsou navíc pojednány nikoli obecně, ale z hlediska konkrétních archivovaných exemplářů, což je jistě užitečné pro badatele, kteří nad nimi budou vytvářet další kunsthistorické práce, ale zcela nezajímavé pro sběratale, pro něž naopak jde o výtisk, který určitě už získat nemohou; pro antikváře pak přínosné snad jedině v případě, že by některý konkrétní kus byl z knihovny odcizen.

Soupis Stopy ducha je navíc na našem webu průběžně korigován a doplňován o nové praktické poznatky - errata a dodatky najdete zde.

Vyšlo 333 výtisků číslovaných a podepsaných na přiložené záložce z ručního losínského papíru s otiskem původního dřevorytu Josefa Váchala. Formát A5, 144 stran na silném ofsetovém papíru, šitá měkká vazba v přebalu z grafického kartonu Modigliani Camoscio. Při objednání přes KAL je nyní v ceně i PDF soubor (samostatně 78 Kč), který není v běžné distribuci a lze ho jinak zakoupit jen zde. 490 Kč.


objednávejte takto


zde nahlédněte na
UKÁZKY Z KNIHY
Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW