Socialistické celokožené vazby

Co jsou vitrinky?úvodem

Tato vitrinka je zcela atypicky čistě vzpomínková. Připravil jsem ji k nedožitým 87. narozeninám svého otce, ing. Jana Hýska (17. 4. 1926 - 7. 7. 2012), takže knihomilové očekávající opulentní porci vybraných knižních lahůdek a vzácných kuriosit mohou už v tuhle chvíli přestat číst - omlouvám se; zkuste to příští měsíc.

Otec nebyl sběratelem knih, ačkoli po něm zbylo nějakých 15-30 tisíc svazků. Byl shromažďovatelem knih. Jeho radostí po dlouhá léta (1973-1990, kdy pracoval na Gorkého náměstí) byla každodenní exkurze do protějšího antikvariátu v Dlážděné, kde číhal na přinášené novinky, z nichž vybíral téměř výhradně korunovky a těšil se, jak levně a výhodně nakoupil - a přitom jaké skvosty! Jelikož v tom neměl žádný systém, nedal nikdy dohromady nic kompletního - žádnou edici či autora - a ani o to neusiloval. Jeho vkus se už valněji neměnil, takže některé knihy měl i dvacetkrát, protože vždycky stačil časem zapomenout, že už to předtím koupil.
Ačkoliv se zdráhal vyhodil jakýkoli potištěný papír, neměl na rozdíl od skutečných sběratelů nejmenší problém kdykoli cokoli z toho, co nashromáždil, někomu věnovat - naopak, rozdával knihy všem, vždy s původními vepsanými antikvárními cenami, jako by se chtěl pochlubil, jak levně to ulovil. S jedinou výjimkou.
Říkal jí "má sbírka kolibříků". To samo o sobě bylo dost neobvyklé - jinak hovořil jen o svých knihách; sbírkou to nikdy nenazýval (ortodoxní sběratelství ostatně vždy pokládal za poněkud dětinské a hlavně rozmařilé). A jen kolibříky nikdy nerozdával. Nacházel v nich zřejmě zárodek onoho mazlivého vztahu ke knihám, který si bibliofil vypěstuje po letech sbírání a poznávání, kdy v konečném stadiu mu už vlastně celkem nezáleží na textu, ale vnímá knihu jako komplexní objekt - souhrn typografie, kvality papíru, vazby, řemeslného zpracování, grafiky a výtvarné koncepce.
Tak daleko se otec nikdy nepropracoval - zůstal vždy jen nadšeným čtenářem a dokonce nakonec vlastně i umřel takřka s knihou v ruce. Jelikož věděl, že jeho zálibu v produkci vimperské knihárny nesdílím, obmyslel už kdysi svou jedinou "sbírkou" mého bratra. Ten si ale nakonec vzal jen pár svazečků na památku a zbytek zůstal na krku mně. A když jsem se tak probíral tou koženou hromádkou, kterou jsem pro bratra pečlivě snesl z různých míst, na nichž byla původně chaoticky rozeseta, pojal jsem už loni v létě úmysl uspořádat z ní tuhle vitrinku, protože mě prostě nic jiného alespoň trochu pietního, co bych s ní mohl udělat, nenapadlo.

Když se tím tak člověk probírá, nemůže popřít určitou dekadentní stylovost, kterou ty knížečky měly. Naskládány vedle sebe se podobají barevným sovětským mozaikovým plastikám, tyčícím se dodnes v četných ruských letoviscích.
Samotná idea masově vydávaných celokožených vazeb se zrodila v padesátých letech - hned první svazky edice Skvosty (Babička a Reportáž psaná na oprátce) vyšly v padesátitisícových nákladech kompletně v kůži. Něco takového nemělo do té doby v české nakladatelské produkci obdoby - jediná masovější edice, která před válkou vycházela z větší části nákladu v kožených vazbách, byl Hyperion, nepřesahující tisíc výtisků. Ostatní byly v řádu desítek až pár stovek, obvykle šlo jen o část nákladu především přednostních výtisků na lepším papíru. Na to se ostatně v šedesátých letech střízlivěji navázalo a v kůži také začala vycházet už jen část nákladů (pořád ale nejméně 500, obvykle však spíš několik tisíc výtisků; papír arci zůstával u všech stejný).
Už předválečné průmyslové kožené vazby byly právem pokládány za daleko méně kvalitní než individuální umělecké. Je tedy celkem pochopitelné, že padesátinásobné zvýšení produkce spolu s chozrasčotem jejich technickou úroveň nijak nevylepšilo. Produkci si téměř monopolizovala šumavská tiskárna ve Vimperku, což se jí nakonec možná vymstilo - nepřežila popřevratový výpadek poptávky nakladatelů po této komoditě a skončila provoz v roce 2003. Zajímavé je, že po celých třicet let se nikdo ani nepokusil navázat na běžně velké (cca A5) edice typu Symposionu či Družstevní práce - všechny masově vyráběné socialistické celokožené vazby měly formát A6 a menší.

Asi nejslavnější "koženou" edicí se stal normalizační projekt Lyra Pragensis, který ve své nebibliofilské řadě pokračoval ve čtvercovém pidiformátu několika svazečků z šedesátých let (především Programů Pragokoncertu). Na rozdíl od Skvostů a podobných malých edic šlo v tomto případě o skutečné kolibříky - něco mezi Hyperionkou a knižními miniaturami, vyráběnými tehdy vesměs také ve Vimperku jako suvenýry (všelijaké Koránky, Krakonošovy herbáře apod.). Zatímco miniatury byly čistě sběratelské kuriosity bez ambicí sloužit jako kniha, kolibříky takové ambice ještě měly. Osobně se domnívám, že neprávem - formát cca většího Hyperionu pokládám za nejmenší, ve kterém má ještě smysl sázet beletrii na čtení. Pomineme-li nezbytnost malého písma, aby se na řádky vůbec něco vešlo, tak se prostě příliš malé svazečky špatně drží a nedá se v nich ani pořádně listovat. Vimperské vazby kolibříků navíc mnohdy nešly skoro ani otevřít, ať už v důsledku špatného slepení či nedostatečně vytenčené kůže. Jediná předválečná ediční řada, která měla ještě menší formát než Lyra a měla přitom sloužit ke čtení, byla Pandora. Patřila k tomu nejohyzdnějšímu, co se zde tehdy pokoušelo nějak aspirovat na bibliofilii. Ale jinak proti gustu žádný dišputát - těší-li někoho kazit si oči kvůli estetickému prožitku, který mu skýtá mazlení s kolibříkem, budiž...
Dlužno navíc konstatovat, že tento formát není technologicky přesně definován, takže pod pojmem "kolibřík" si může každý představovat něco jiného (obecně jakoukoli maličkou knihu); způsob, jakým zde ten termín používám, je tedy rovněž především vzpomínkový.

Popisy knih jsou co nejstručnější a nejtriviálnější (psaní starších názvů Odeonu - SNKLHU a SNKLU - je z týchž důvodů sjednoceno na pozdější kratší verzi) to vše, aby vynikla zamýšlená koncepce barevné mozaiky socialistických vazeb. Bohužel ovšem knižní výtvarníci této éry jevili neobyčejnou zálibu ve slepotisku (těžko říci, zda šlo jen o estetickou manýru, nebo o obavy, jestli případná barva bude držet). U vazeb z barevné kůže to při scanování obvykle nečinilo potíže; problém nastal u vazeb černých a bílých, kde (aby vůbec bylo něco vidět) je černá světlejší, zatímco bílá naopak přeexponovaná, takže oba extrémy zde vypadají daleko špinavější, než ve skutečnosti jsou.
V úvodu byl zařazen relativně nejvzácnější svazek (který se také rychle prodal): Lenin a Praha - pohotově spíchnutá a v nízkém nákladu vydaná úlitba agenta Ivanova, spěchajícího do čerstvě se otevírající řitě normalizace, na čemž se elegantně přiživil šikovný grafik Mézl, když knihu opatřil několika obrázky Prahy, ale žádným obrázkem Lenina. Dále pak dva svazečky z edice Pragokoncertu Program, která jako jediná masově vydávaná edice tohoto typu používala k výzdobě původní grafiku.

Níže jsou knihy řazeny od "kolibříků" k větším bibelotům; číslované edice (Lyra Pragensis a Skvosty) podle čísel svazků. Na konci je pár slovenských drobností; před nimi bizarní kolekce tendenčních obludností nafasovaných od nakladatelství Práce, které za normalizace lámalo všechny domácí rekordy ve spotřebě vcelku kvalitní kůže na výrobu obrovských nákladů absolutně neprodejných knih.
Prodané tituly jsou ve stejném pořadí odsunovány na konec, aby nepřekážely v aktuální nabídce.

MUDr. Jan Hýsek
17. dubna 2013
Tieck Ludwig - Krásná Magelona.
Praha 1966, Pragokoncert, edice Program sv. 7. 9 původních litografií Karla Laštůvky. Stran 128. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. 120 Kč.Otradovicová Jarmila - Listy matce.
Praha 1974, Lyra Pragensis sv. 11. Stran 96. Velmi dobrý stav. 50 Kč.Rolland Roman - Empedokles z Akragantu.
Praha 1986, Lyra Pragensis sv. 77. Kromě Rollandova textu obsahuje ještě Empedoklovy Zlomky s novým titulní listem na str. 71 - odtud nápis na hřbetu. Stran 128. Velmi dobrý stav. 60 Kč.
Longos - Dafnis a Chloe.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 22. Stran 184. Velmi dobrý stav. 60 Kč.Závada Vilém - Živote, díky.
Praha 1979, Lyra Pragensis sv. 37. Stran 112. Velmi dobrý stav. 60 Kč.Painter William - Romeo a Giulietta.
Praha 1983, Lyra Pragensis sv. 58. Stran 136. Velmi dobrý stav. 100 Kč.Sládek J. V. - Radost i hoře.
Praha 1980, Odeon. Stran 140. Velmi dobrý stav, ochranné pouzdro. 50 Kč.Hořejší Jindřich - Korálový náhrdelník.
Praha 1961, SNKLU. Stran 84. Čtené. 30 Kč.Wolker Jiří - Balada o námořníku.
Praha 1964, SNKLU. Stran 72. Čtené. 20 Kč.Prišvin Michail - Facelie.
Praha 1965, SNKLU. Stran 126. Velmi dobrý stav. 40 Kč.Majakovskij Vladimír - O tom.
Praha 1961, SNKLU. Stran 192. Ochranné pouzdro. Dobrý stav. 60 Kč.Majakovskij Vladimír - O tom.
Praha 1961, SNKLU. Stran 192. Na patitulu čísi dedikace, čtené. 30 Kč.Rylskyj Maxim - Poslední jaro.
Praha 1965, SNKLU. Stran 96. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. 40 Kč.Rylskyj Maxim - Poslední jaro.
Praha 1965, SNKLU. Stran 96. Velmi dobrý stav. 30 Kč.Mickiewicz Adam - Vyhnanec živlů.
Praha 1988, Odeon. Stran 152. Velmi dobrý stav. 60 Kč.OIbracht Ivan - O smutných očích Hany Karadžičové.
Praha 1957, SNKLU, Skvosty sv. 11. Stran 280. Dobrý stav. 40 KčKonrád Karel - Rinaldino. Dinah.
Praha 1961, SNKLU, Skvosty sv. 28. Stran 196. Velmi dobrý stav. 80 KčSládek J. V. - V zimním slunci.
Praha 1962, SNKLU, Skvosty sv. 30. Stran 180. Velmi dobrý stav. 50 Kč.Závada Vilém - Tři knihy veršů.
Praha 1971, Odeon, Skvosty sv. 55. Stran 224. Dobrý stav. 40 Kč.Nováková Tereza - Úlomky žuly.
Praha 1974, Odeon, Skvosty sv. 58. Stran 272. Dobrý stav. 50 Kč.Gorkij Maxim - Městečko Okurov,
Praha 1975, Odeon. Stran 228. Velmi dobrý stav. 60 Kč.Jesenin Sergej - Zvony v trávě.
Praha 1975, Odeon. Stran 208. Dobrý stav. 50 Kč.Jaro 1871. Poesie pařížské komuny.
Praha 1961, SNKLU. Stran 116. Velmi dobrý stav. 40 Kč.Jaro 1871. Poesie pařížské komuny.
Praha 1961, SNKLU. Stran 116. Vyříznut patitul, patrně kvůli razítku podnikové knihovny, další razítko pod obsahem, jinak dobrý stav. 20 Kč.Majakovskij Vladimír - Vladimír Iljič Lenin.
Praha 1960, SNKLU. Stran 100. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Pilař Jan - Otevřela se přede mnou růže.
Praha 1967, ČS. Stran 168. Velmi dobrý stav. 40 Kč.Bednář Kamil - Milenka modř.
Praha 1966, ČS. Stran 120. Velmi dobrý stav. 80 Kč.Neumann S. K. - Rudé zpěvy.
Praha 1960, ČS. Stran 124. Dobrý stav. 30 Kč.Ščipačov Štěpan - Sloky lásky.
Praha 1965, Svět sovětů. Stran 164. Velmi dobrý stav. 60 Kč.Zápotocký Antonín - O revoluční jednotu odborů.
Praha 1972, Práce. Stran 148. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Gottwald, Šverma, Husák - V bratrské jednotě.
Praha 1979, Práce. Stran 504. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Zpěvy naděje a jistoty. Obětiplná vítězná cesta KSČ v tvorbě českých básníků.
Praha 1981, Práce. Stran 240. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Šmeral, Olbracht, Majerová - První cesty do země Leninovy.
Praha 1973, Práce. Stran 332. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Neumann S. K. - Tobě, mladý kamaráde.
Praha 1971, Práce. Stran 214. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Novomeský Laco - Dobrý deň vám.
Bratislava 1964, SVKL. Stran 250. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Plávka Andrej - Bozk i slza.
Bratislava 1963, SVKL. Stran 2358. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Bunčák Pavel - Láska na dialku.
Bratislava 1971, Tatran. Stran 156. Velmi dobrý stav. 20 Kč.Žáry Štefan - Ikar večne živý.
Bratislava 1960, SVKL. Slovensky. Stran 128. Velmi dobrý stav. 30 Kč.Catullus G. V. - Nenávidím a milujem.
Bratislava 1962, SVKL. Slovensky. Stran 128. Velmi dobrý stav. 40 Kč.Kostra Ján - Ave, Eva a iné.
Bratislava 1966, SS. Stran 240. Na zadní předsádce razítko majitelky, jinak dobrý stav. 30 Kč.Kuprin A. I. - Granátová náramnica.
Bratislava 1981, Tatran. Slovensky. Stran 148. Velmi dobrý stav. 30 Kč.PRODÁNO:Ivanov Miroslav - Lenin a Praha.
Praha 1970, Orbis. 500 výtisků. Ilustroval Zdeněk Mézl, Stran 128. Velmi dobrý stav. PRODÁNODante Alighieri - Nový život.
Praha 1965, Pragokoncert, edice Program sv. 5. 28 původních dřevorytů Libora Wagnera. Stran 134. Čtené. PRODÁNOSlavejkov Penčo - Sen o štěstí.
Praha 1981, Odeon. Stran 224. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNONeruda Jan - Prosté motivy.
Praha 1962, SNKLU. Stran 108. Velmi dobrý stav. PRODÁNONeumann S. K. - Srdcová dáma.
Praha 1965, SNKLU. Stran 104. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPlaton - Obrana Sokratova.
Praha 1970, Lyra Pragensis sv. 3. Stran 96. Velmi dobrý stav. PRODÁNOShaw G. B. - O sobě.
Praha 1974, Lyra Pragensis sv. 9. Stran 80. Velmi dobrý stav. PRODÁNONeruda Pablo - Ještě.
Praha 1974, Lyra Pragensis sv. 10. Stran 64. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSchweitzer Albert - Nauka úcty k životu.
Praha 1974, Lyra Pragensis sv. 12. Stran 88. Velmi dobrý stav. PRODÁNOCicero M. T. - Cato starší o stáří.
Praha 1975, Lyra Pragensis sv. 13. Stran 96. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSaint-Exupéry Antoine, de - Citadela.
Praha 1975, Lyra Pragensis sv. 14. Stran 88. Velmi dobrý stav. PRODÁNOGogol N. V. - Plášť.
Praha 1975, Lyra Pragensis sv. 15. Stran 104. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHons Václav - Země zaslíbená.
Praha 1975, Lyra Pragensis sv. 16. Stran 136. Velmi dobrý stav. PRODÁNOLongos - Dafnis a Chloe.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 22. Stran 184. Velmi dobrý stav. PRODÁNO


;
Nala a Damajantí.
Praha 1977, Lyra Pragensis sv. 29. Stran 152. Vazba z velmi jemné, chytlavé kůže se stopami manipulace, jinak dobrý stav. PRODÁNOIwaszkiewicz Jaroslaw - Psyché.
Praha 1973, Lyra Pragensis sv. 6. Stran 80. Velmi dobrý stav, ochranné pouzdro. PRODÁNOBauch Jan - Jak udělat z obrazu báseň.
Praha 1988, Lyra Pragensis sv. 90. Stran 96. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSpencer Edmund - Svatební píseň.
Praha 1975, Odeon. Stran 104. Velmi dobrý stav. PRODÁNOKochanowski Jan - Žalozpěvy.
Praha 1984, Odeon. Stran 104. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOČechov A. P. - Černý mnich.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 23. Stran 194. Velmi dobrý stav. PRODÁNOČechov A. P. - Černý mnich.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 23. Stran 194. Na předsádce vepsáno číslo, přes tiráž nečitelné razítko (snad knihkupecké), jinak dobrý stav. PRODÁNOSzabó Löring - Milostné rekviem.
Praha 1978, Lyra Pragensis sv. 33. Stran 80. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHons Václav - Malá noční hudba.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 19. Stran 128. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPávek Josef - Chopiniana.
Praha 1976, Lyra Pragensis sv. 20. Stran 72. Velmi dobrý stav. PRODÁNO

Tomeček František - Ve znamení zvěrokruhu.
Praha 1977, Lyra Pragensis sv. 26. Stran 120. Velmi dobrý stav. PRODÁNOKamphoevener, R. S., von - Křišťálový serail.
Praha 1977, Lyra Pragensis sv. 30. Stran 156. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPaustovskij Konstantin - Villa Borghese.
Praha 1985, Lyra Pragensis sv. 69. Stran 128. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBelleforest Francois, de - Amleth.
Praha 1987, Lyra Pragensis sv. 84. Stran 128. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBerkovec Jiří - Chvála hudby.
Praha 1988, Lyra Pragensis sv. 84 (nejde o překlep, vyšlo skutečně se stejným číslem svazku jako předchozí). Stran 104. Velmi dobrý stav. PRODÁNOOtázky Milindovy.
Praha 1988, Lyra Pragensis sv. 89. Stran 104. Varianta ve světle hnědé kůži. Velmi dobrý stav. PRODÁNOOtázky Milindovy.
Praha 1988, Lyra Pragensis sv. 89. Stran 104. Varianta v tmavě hnědé kůži. Velmi dobrý stav. PRODÁNOFlorian Miroslav - Pražský výběr.
Praha 1982, Lyra Pragensis sv. 49. Stran 160. Velmi dobrý stav. PRODÁNOTolstoj Alexej - Zkáza Atlantidy.
Praha 1983, Lyra Pragensis sv. 57. Stran 72. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSchweitzer Albert - O Bachovi.
Praha 1984, Lyra Pragensis sv. 64. Stran 168. Velmi dobrý stav. PRODÁNONezval Vítězslav - Z domoviny.
Praha 1985, Lyra Pragensis sv. 68. Stran 88. Velmi dobrý stav. PRODÁNOVilímek J. R. - Z Prahy k Baltickému moři v balónu.
Praha 1986, Lyra Pragensis sv. 73. Stran 120. Velmi dobrý stav. PRODÁNOCvetajevová, Pasternak, Rilke - Korespondence.
Praha 1986, Lyra Pragensis sv. 74. Stran 168. Velmi dobrý stav. PRODÁNOJesenin Sergej - Černý nepřítel.
Praha 1989, Lyra Pragensis sv. 95. Stran 144. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného.
Praha 1989, Lyra Pragensis sv. 98. Stran 216. Velmi dobrý stav. PRODÁNOKolda František - Tam, kde usíná slunce.
Praha 1990, Lyra Pragensis sv. 100. Stran 168. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBorovský K. H. - Epigramy.
Praha 1966, Odeon. Stran 160. Dobrý stav. PRODÁNORimbaud Arthur - Verše.
Praha 1966, Odeon. Stran 288. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNODyk Viktor - Milá sedmi loupežníků.
Praha 1977, Odeon. Stran 80. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHo Či Min - Deník z vězení.
Praha 1985, Odeon. Stran 152. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHálek Vítězslav - Večerní písně.
Praha 1967, Odeon. Stran 108. Velmi dobrý stav. PRODÁNONeruda Pablo - Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství.
Praha 1964, SNKLU. Stran 80. Varianta v bílé kůži. Velmi dobrý stav. PRODÁNONeruda Pablo - Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství.
Praha 1964, SNKLU. Stran 80. Varianta v zelené kůži. Velmi dobrý stav. PRODÁNOLermontov M.J. - Samota a láska.
Praha 1964, SNKLU. Stran 176. Velmi dobrý stav. PRODÁNOLorca F. G. - Cikánské Romance.
Praha 1962, SNKLU. Stran 96. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPrévert Jacques - Není se čeho bát.
Praha 1965, SNKLU. Stran 104. Čtené. PRODÁNOVillon Francois - Básně.
Praha 1961, SNKLU. Stran 148. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOWolker Jiří - Balada o námořníku.
Praha 1964, SNKLU. Stran 72. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBezruč Petr - Labutinka.
Praha 1963, SNKLU. Stran 64. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOŠrámek Fráňa - Splav.
Praha 1960, SNKLU. Stran 120. Ochranné pouzdro. Na patitulu čísi dedikace, v tiráži zaškrtané ceny, jinak dobrý stav. PRODÁNOHora Josef - Pracující den.
Praha 1971, Odeon. Stran 108. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSládkovič Andrej - Marína.
Bratislava 1962, SVKL. Stran 320. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHálek Vítězslav - Večerní písně.
Praha 1959, SNKLU. Stran 112. Ochranné pouzdro. Velmi dobrý stav. PRODÁNONezval Vítězslav - Z domoviny.
Prahy 1958, ČS. Stran 84. Velmi dobrý stav. PRODÁNONěmcová Božena - Babička.
Praha 1953, SNKLU, Skvosty sv. 1. Stran 368. Čtené. PRODÁNOFučík Julius - Reportáž psaná na oprátce.
Praha 1953, SNKLU, Skvosty sv. 2. Stran 152. PRODÁNOČech Svatopluk - Písně otroka.
Praha 1955, SNKLU, Skvosty sv. 6. Stran 100. Čtené. PRODÁNOBorovský K. H. - Básně.
Praha 1956, SNKLU, Skvosty sv. 8. Stran 160. S dedikací závodního výboru, čtené. PRODÁNOMajerová Marie - Havířská balada.
Praha 1957, SNKLU, Skvosty sv. 10. Stran 160. S dedikací závodního výboru, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNOTyl J. K. - Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.
Praha 1958, SNKLU, Skvosty sv. 12. Stran 200. Dobrý stav. PRODÁNOSova Antonín - Lyrika lásky a života.
Praha 1958, SNKLU, Skvosty sv. 14. Stran 224. Velmi dobrý stav. PRODÁNOČelakovský F. L. - Ohlasy.
Praha 1959, SNKLU, Skvosty sv. 15. Stran 200. Za patitulem dedikace "Za dobrou a poctivou práci v malé skupině", jinak dobrý stav. PRODÁNOHalas František - Triptych o ohrožené zemi.
Praha 1959, SNKLU, Skvosty sv. 18. Stran 100. Velmi dobrý stav. PRODÁNOWolker Jiří - Balady.
Praha 1967, SNKLU, Skvosty sv. 19 - 2. vydání. Stran 100. Dobrý stav. PRODÁNOHálek Vítězslav - Dvě křídové kresby.
Praha 1960, SNKLU, Skvosty sv. 20. Stran 148. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSvobodová Růžena - Pokojný dům.
Praha 1961, SNKLU, Skvosty sv. 23. Stran 104. Velmi dobrý stav. PRODÁNOGlazarová Jarmila - Chudá přadlena.
Praha 1961, SNKLU, Skvosty sv. 26. Stran 236. Dobrý stav. PRODÁNOHolan Vladimír - Z dokumentu.
Praha 1960, SNKLU, Skvosty sv. 22. Stran 84. Na předsádce razítko závodní knihovny, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNOVrchlický Jaroslav - Poutí k Eldorádu. Strom Života.
Praha 1962, SNKLU, Skvosty sv. 32. Stran 216. Dobrý stav. PRODÁNOMahen Jiří - Balady.
Praha 1963, SNKLU, Skvosty sv. 33. Stran 56. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHašek Jaroslav - Pepíček Nový a jiné povídky.
Praha 1963, SNKLU, Skvosty sv. 36. Stran 148. Velmi dobrý stav. PRODÁNOArbes Jakub - Newtonův mozek.
Praha 1964, SNKLU, Skvosty sv. 38. Stran 140. Velmi dobrý stav. PRODÁNOMachar J. S. - Magdaléna.
Praha 1964, SNKLU, Skvosty sv. 39. Stran 248. Varianta v hnědé kůži, velmi dobrý stav. PRODÁNO
Machar J. S. - Magdaléna.
Praha 1964, SNKLU, Skvosty sv. 39. Stran 248. Varianta v bílé kůži, velmi dobrý stav. PRODÁNOHora Josef - Struny ve větru. Tvůj hlas.
Praha 1964, SNKLU, Skvosty sv. 41. Stran 132. Na titulním listu čísi dedikace, jinak dobrý stav. PRODÁNOZeyer Julius - Dům U tonoucí hvězdy.
Praha 1965, SNKLU, Skvosty sv. 44. Stran 156. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHoleček Josef - Jak u nás žijou i umírají.
Praha 1967, SNKLU, Skvosty sv. 47. Stran 220. Na patitulu čísi dedikace, jinak velmi dobrý stav. PRODÁNOŠalda F. X. - Perspektivy dálek.
Praha 1967, Odeon, Skvosty sv. 50. Stran 192. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHořejší Jindřich - Verše.
Praha 1969, Odeon, Skvosty sv. 51. Stran 140. Velmi dobrý stav. PRODÁNOUher Josef - Kapitoly o lidech kočovných.
Praha 1970, Odeon, Skvosty sv. 52. Stran 224. Velmi dobrý stav. PRODÁNOStašek Antal - Pan Šimon.
Praha 1970, Odeon, Skvosty sv. 54. Stran 244. Velmi dobrý stav. PRODÁNOJohn Jaromír - Boský osud. Film lásky z roku 1872.
Praha 1972, Odeon, Skvosty sv. 56. Stran 180. Dobrý stav. PRODÁNOKlostermann Karel - Šumavské rapsódie.
Praha 1975, Odeon, Skvosty sv. 60. Stran 168. Velmi dobrý stav. PRODÁNOČechov A. P. - Souboj.
Praha 1972, Odeon. Typo Milan Grygar. Stran 260. Dobrý stav. PRODÁNOLavreňov Boris - Jedenačtyřicátý. Sedmý satelit.
Praha 1973, Odeon. Stran 196. U horní ořízky lehce zvlněné vlhkem, jinak dobrý stav. PRODÁNOPuškin A. S. - Ruslan a Ludmila.
Praha 1972, Odeon. Stran 132. Na předsádce čísi dedikace, jinak dobrý stav. PRODÁNONěkrasov N. A. - Svátek života.
Praha 1978, Odeon. Stran 160. Dobrý stav. PRODÁNOTutčev F. I. - Větrná harfa.
Praha 1977, Odeon. Stran 176. Dobrý stav. PRODÁNOChlebnikov Velemír - Všem.
Praha 1985, Odeon. Stran 152. Velmi dobrý stav. PRODÁNOKorolenko V. G. - Místo čápů orli.
Praha 1974, Odeon. Stran 212. Dobrý stav. PRODÁNOŠevčenko Taras - Sny moje a touhy.
Praha 1961, SNKLU. Stran 124. Velmi dobrý stav. PRODÁNOChamisso Adelbert, von - Podivuhodný příběh Petra Schlemihla.
Praha 1981, Odeon. Stran 184. Velmi dobrý stav. PRODÁNOFedin Konstantin - Kronika kláštera Narovčatského. Únos.
Praha 1979, Odeon. Stran 144. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPaustovskij Konstantin - Kolchida.
Praha 1976, Odeon. Stran 236. Velmi dobrý stav. PRODÁNODesbordes-Valmorová Marceline - Knížka něžností.
Praha 1986, Odeon. Stran 152. Velmi dobrý stav. PRODÁNOPuškin A.S - Eugen Oněgin.
Praha 1958, SNKLU. Stran 352. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSabina Karel - Hrobník.
Praha 1977, Odeon. Stran 180. Dobrý stav. PRODÁNOHermann Ignát - Ze starého rámu.
Praha 1979, Odeon. Stran 176. Velmi dobrý stav. PRODÁNOHrubín František - Romance pro křídlovku.
Praha 1966, ČS. Stran 80. Velmi dobrý stav. PRODÁNONezval Vítězslav - Oči milenek.
Praha 1964, ČS. Stran 240. Velmi dobrý stav. PRODÁNONezval Vítězslav - Sbohem a šáteček.
Praha 1966, ČS. Stran 216. Velmi dobrý stav. PRODÁNOBezruč Petr - Verše milostné.
Praha 1967, ČS. Stran 80. Na předsádce vepsáno jméno majitelky, jinak dobrý stav. PRODÁNOToman Karel - Měsíce. Stoletý kalendář.
Praha 1966, ČS. Stran 64. Velmi dobrý stav. PRODÁNOFikar Ladislav - Samotín.
Praha 1966, ČS. Stran 148. Velmi dobrý stav. PRODÁNOWolker Jiří - Na přední stráži.
Praha 1971, Odeon. Stran 172. Velmi dobrý stav. PRODÁNOMajakovskij Vladimír - 150,000.000.
Praha 1972, Odeon. Stran 156. S ochranným pouzdrem. Velmi dobrý stav. PRODÁNOMaxim Gorkij o Leninovi.
Praha 1973, Práce. Stran 96. Velmi dobrý stav. PRODÁNOKomunismus náš cíl. Z velké a slavné cesty naší strany - slova, která jsou s námi.
Praha 1971, Práce. Stran 148. Velmi dobrý stav. PRODÁNOGottwald Klement - O budování socialistické vlasti.
Praha 1973, Práce. Stran 287. Velmi dobrý stav. PRODÁNOSládkovič Andrej - Marína.
Bratislava 1957, SVKL, Kvety sv. 2. Slovensky. Stran 168. S čísi dedikací Maríně, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW