Obrazový knihopis českých erotic

K r y p t a d i a   4


Jako čtvrtý svazek edice Kryptadia jsme vydali zásadní dílo Obrazový knihopis českých erotic, obsahující bezmála 600 podrobně zpracovaných popisů u nás do roku 1989 vydaných erotických bibliofilií, grafických cyklů a pornografických tisků. Jde o produkt dvaceti let shromažďování údajů a půlstoletí sběratelské činnosti; zhruba polovina položek nebyla nikdy bibliograficky podchycena, nebo není k dispozici v žádné veřejné knihovně či archivu. Údaje o již známých publikacích byly namnoze významně doplněny či opraveny; naprostou většinu titulů se autorovi podařilo dohledat, přeměřit a nově popsat. Tento unikátní soubor dat je nepostradatelný pro všechny sběratele, antikváře, galeristy, knihovníky a pornografy. Přes 200 obrazových citací z popsaných položek pomůže i naprostým laikům přiblížit obecně dosud prakticky neznámou oblast našeho písemnictví, která svůj největší rozkvět zažila ve třicátých letech minulého století. Práci doplňuje zasvěcený a objevný úvod (jehož nekorektnost náležitě koresponduje s tématem) a dále též soupisy edic i podrobné rejstříky.


Kniha má 336 stran + 8 stran barevné přílohy, na níž jsou v úplnosti reprodukovány dva raritní grafické cykly a jedna unikátní knižní výzdoba. Vychází v omezeném nákladu. Cena 456 Kč.

Ukázky:


Připravujeme:K r y p t a d i a   5

PRVNÍ ČÍTANKA ČESKÝCH PRASÁREN

Výběr toho nejlepšího z raritních soukromých tisků (především meziválečných), ale též z nikdy nepublikovaných pornografických rukopisů a samizdatů z let padesátých až osmdesátých. Obsáhne prózy, poesii a obrázky - vše z rozsáhlého archivu, který vydatelství Lege artis shromažďuje po několik desetiletí.


—————————————————————Další informace o Kryptadiích na tomto webu:

Obrazový knihopis českých erotic - Errata a dodatky

Obrazový knihopis českých erotic - Varianty příloh

Kytice národních prasáren - Tisková informace

Kytice národních prasáren - Obsah a ediční poznámka

Velký slovník sprostých slov - Doslov a ediční poznámka

Velký slovník sprostých slov - Soupis provedených oprav (navíc kromě 105 původních autorských)

Rozhovor s Ivanem Adamovičem pro NP: Sebrané prasárny   Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW